Måned: mai 2012

SmartLog 2012

Logistikkstudentene deltok på SmartLog-seminaret 7. mars 2012, som var arrangert av Sintef og SFI Norman. Dette var et endags seminar som tok for seg bruk av informasjonsteknologi ved LEAN-tankegang, og hvordan man kan utnytte IT for å støtte LEAN-prinsippene i moderne produksjonsstyring.

Seminaret ble åpnet av Prof. Jan Ola Strandhagen (NTNU/SINTEF), som presenterte seg selv og dagens foredragsholdere, og fikk tatt en runde rundt i rommet slik at alle fikk presentert seg.Logistikkstudentene utgjorde som alltid en stor del av deltakerene, og var de eneste studentene i tillegg til 2-3 tyske utvekslingsstudenter. Resten av deltakerene var fra diverse store og små logistikkbedrifter (NSB, Trondheim Havn osv.)

Deretter tok Belgiske Prof. Hendrik Van Landeghem fra Ghent University over talerstolen, og presenterte sine tanker og erfaringer rundt «IT Support for lean production» med engasjement og iver, og leverte (etter undertegnedes mening) det beste foredraget den dagen.

Volvo Aero Norge, som produserer bla. motordeler til bla. passasjerfly og jagerfly over, og vi fikk en innføring i deres produksjonssystemer cellestyring, lagt frem av deres representant Leif Andersen. Les videre

Logistikkstudentenes’ IKEA-utflukt

I dag har Logistikkstudentene vært på besøk hos IKEA, for å få enn innføring i hvordan IKEA inkluderer logistikktankegang gjennom hele verdikjeden, fra produsentens materialanskaffelser til produktet er i hus hos kunden. Vi fikk en liten gjennomgang av IKEA-tankegangen av lagersjef Per Hangerhagen, og deretter tok logistikksjef Geir Oksavik en litt grundigere gjennomgang av hvordan IKEA tenker for å holde kostnader så lave som mulig, og på den måten gi lavest mulig pris for forbrukeren. Til sist fikk vi se hvordan IKEA til enhver tid kan ha alle varer tilgjengelig uten å benytte seg av store mellomlagre, eller andre kostbare bufferløsninger. Til sist fikk vi en liten omvisning på varemottaket og lageret, og fikk se hvordan IKEA Leangen, som et pilotvarehus for resten av kjeden, gjennomfører varemottak, lagring og påfylling i butikken på en trygg, effektiv og billig måte.
Alt i alt kan vi si at vi fikk et veldig interessant foredrag, hvor vi lærte mye og fikk se klare fordeler ved å tenke logistikk gjennom hele verdikjeden.

© 2019 Logitas

Tema av Anders NorénOpp ↑