Logistikkstudentene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag har den glede å invitere Dere til sitt årlige logistikkseminar på Lerkendal Arena. Årets tema er: Europa for våre føtter.

Tid: Torsdag 14. september kl 08:30
Sted: Lerkendal Arena, tribune Narvesen
Tema: «Europa for våre føtter». Vi ønsket i år å lage et seminar rundt temaet logistikkløsninger i forbindelse med Europa.
Programmet
8.30-9.00 Registrering, kaffe og te
9.00-9.15 Velkommen, åpning av seminaret Nina Løken, leder for Logistikkstudentene ved Logistikkingeniørstudiet på HiST
9.15-10.00 Odd Myklebust, Manufuture
Effektivisering i produksjonsbedrifter som kompenserer for ulempene bedrifter i Europa har i forhold til lavkostland. Odd Myklebust kommer fra RTIM/ SINTEF, og er den rette til å snakke om ManuFuture Norge.
10.10-10.55 Frode Reksten, Condeco
«Internasjonal logistikk basert på strategiske endringsprosesser.»

  • Strategiske endringsprosesser
  • Kompetanse og drivere innen internasjonal handel
  • Internasjonal handel og logistiske konsekvenser
  • Hovedutfordringer for internasjonal logistikk
10.55-11.10 Kaffepause
11.10-11.55 Lisbeth Vassaas, Euro Info Centre
Markedsadgang til Europa for norske bedrifter – hva kan EIC Midt-Norge bistå bedriftene med?
11.55-12.40 Lunsj serveres
12.40-13.25 Dag Håvard Larsen, Posten
«Posten, pakker, fisk og globalisering». Posten har gjennom de siste årene vært gjennom betydelige endringer og omstillinger for å møte markedets behov innen logistikkløsninger. Behovet for nordiske og europeiske løsninger utfordrer Posten ytterligere ift. endring og innovasjon. Foredraget tar for seg de markedsmessige endringene norsk næringsliv står ovenfor når varehandelen endres i Europa og Norden. Hvordan sikre konkurransekraften gjennom logistikkløsninger.
13.25-13.40 Kaffepause
13.40-14.25 Astrid Bjørgen Sund, Trøndelagsterminalen
«Trøndelagsterminalen – et nytt knutepunktskonsept».
Senere på dagen vil det bli en hyggelig sammenkomst for de som er interessert.

Invitasjonen ligger her

 

Priser
Ordinær: 1200,-
Student 270,-
Logistikkforeningen
(medlemmer)
900,-
Tidligere studenter 900,-
Prisene inkluderer servering i pausene og lunsjtallerken

 

Betaling
Betaling kan skje direkte til kontonr. 8601.16.69591 eller skriv ved påmelding at dere ønsker en giroblankett. Husk å merke betaling med navn.

Avbestilling
Påmelding er bindene og evt. frafall må meldes skriftlig. Ved avbestilling belastes et gebyr på kr 275. Ved avbestilling senere enn 7 dager før, belastes full deltakeravgift. Skulle du bli forhindre fra å delta, kan du evt. overlate plassen til en kollega.

Hjertlig velkommen til vår seminar
Mvh Logistikkstudentene