Logistikk for fremtiden 2009: Lean and Green

 

Fastsatte Foredragsholdere 09

*Endret: Her kommer Anita Kiil istedet for Ole A Hagen*

Hun skal snakke om finanskrisen og hvilken virkning den har hatt for logistikk bransjen, og hvilke muligheter denne krisen gir oss til å utvide horisonten til bedrifter og skape konkurranse i markedet. Har logistikkbransjen fått noen fordeler og flere muligheter med denne krisen?

Finn T. Lien:

Artikkelforfatter Finn T. Lien arbeider som rådgiver innen logistikk. Han deltok aktivt i oppbyggingen av logistikkstudiet ved Høgskolen i Bergen, og har også bakgrunn som markeds- og salgssjef med ansvar for IT-baserte transport- og logistikksystem. Han er en flittig benyttet foredragsholder og har gjennom årenes løp skrevet ca 250 artikler knyttet til logistiske emner. Finn T. Lien mottok LOGMAs Logistikkpris for 2008.

Han skal snakke om «Lean Haulage». Et relativt nytt begrep som Finn t. lien først kom over sist høst i en omtale av den svenske bedriften Greater Than AB. Lean Haulage dreier seg om et «verktøy», som skal gi reduserte bildriftskostnader som følge av endret sjåføradferd. Her er det snakk om redusert forbruk, mindre slitasje og færre skader. Spørsmålet er om det alene gir reduserte transportkostnader?

Jan Ola Strandhagen:

Jobber som forskningssjef i Sintef og som professor på NTNU. Han er sivilingeniør med doktorgrad innenfor produksjonslogistikk, og til daglig tilknyttet NTNU/SINTEF i Trondheim, der han arbeider med forskning og bedriftsrådgivning i logistikkspørsmål. Gjennom sitt arbeid har han bidratt mye med å utvikle nye løsninger tilpasset ulike forutsetninger i bedriftene.

Jan skal snakke om Intrans. Et prosjekt som Sintef holder på med nå. Det handler om fri flyt av varer hvor de skal få kunnskap og utvikle konsepter, modeller og systemer for en intelligent og hel automatisk flyt av gods og informasjon i transport systemer. Dette skal de gjøre gjennom ny markedsledende teknologi. Prosjektet skal ta for seg hvordan de kan forbedre systemer for både bane, vegtrafikk og shipping og se på hele supply chain management linjen, og resultatene av prosjektet vil påvirke samfunnet, industrien og studiene for logistikk ettersom prosjektet skaper morgendagens teknologi.

Frode Reksten:

Daglig leder i Condeco AS og driver med kompetanseutvikling. Han er i tillegg tilknyttet Handelshøgskolen BI i Bergen og jobber der på institutt for strategi og logistikk.

Han skal snakke om grønne innkjøp og grønn logistikk med fokus på hvordan man kan få til lean innkjøp. Besparelser på innkjøp i forbindelse med at bedrifter ønsker å spare penger i dagens situasjon. Hvordan kan dette gjøres og hvordan kan man gjøre dette på en effektiv og grønn måte?

Terje Skarlo

Spesialist innen industriell produktivitet, har hatt egen konsulentvirksomhet. Var forsker ved Sintef teknologiledelse, og er for tiden høyskolelektor i logistikk ved HiST.

Hans foredrag vil gå på hvordan grønn logistikk medfører store utfordringer. I tillegg til tradisjonelle strategier som «Recycle, Reuse, Reduce, Redesign» er det behov for radikal nytenking. Foredraget tar opp eksempler på løsing av store logistikkoppgaver der en både er «lean and green».

Dere finner innhold for vårt seminar HER.

Da takker vi for oppmøte på seminaret og de foredragene som ble hold finnes nå for nedlasting under her:
Finn T. Lien – Lean Haulage
Terje Skarlo – Lean and Green
Frode Reksten – Grønne innkjøp
Anita Kiil – Finanskrise og samferdsel