Foredragene:

Geir Inge Brevik, Norges Røde Kors

Jon Gjemble, TransLog Gjemble

Geir Vevle, HRAFN

Louis Larsson, Swisslog

Sted: Lerkendal Stadion
Dato: 22. september 2011
Tid: 11.30 – 16.00

Det nærmer seg årets høydepunkt for Logistikkstudentene, vårt årlige seminar Logistikk for fremtiden.
Vi fortsetter suksessen fra i fjor og vil også i år arrangere et halvdagsseminar med enkel servering – som vanlig på Lerkendal stadion. På årets seminar vil vi rette fokus mot «Hva er moderne logistikk?». For å besvare dette vil fire foredrag à 30-40 minutter bli holdt av engasjerte foredragsholdere som vil omtale emner som nødhjelpslogistikk, IKT og systemutvikling. I tillegg til foredragene vil representanter fra Logistikkstudentene holde en presentasjon om linjeforeningen samt hva vi som kommende logistikkingeniører kan gjøre etter endt studie.

Vi er stolte av å presentere fire av foredragholderne for årets seminar:

Geir Inge Brevik, Norges Røde Kors
Jon Gjemble, TransLog Gjemble
Louis Larsson, Swisslog
Geir Vevle, HRAFN

Vi ønsker herved å invitere til et lærerikt og interessant logistikkseminar i regi av Logistikkstudentene 2011.

Invitasjon og seminarprogram
Invitasjonen finner du her

nytt! Oversikt over foredragene

Påmelding
Påmelding gjøres skriftlig per e-post. Fyll ut malen under og send til
logistikkstudentene@gmail.com
Flere fra samme firma/skole kan melde seg på i samme mail, men malen må fylles ut for hver enkelt person.

Navn:
Firma:
Tittel:
Type deltakeravgift: (se invitasjon)
E-post:

Påmelding er bindende og eventuelt frafall må meldes skriftlig. Alle påmeldinger/avbestillinger vil fortløpende bli bekreftet med betalingsinformasjon per e-post. – Se invitasjonen for mer informasjon.

Vi håper å se deg på årets Logistikk for fremtiden!

Trine
Seminaransvarlig
Logistikkstudentene