Logistikkingeniør

Studiet Logistikkingeniør er en 3-årig bachelorgrad ved NTNU.  

Studiet er Norges eneste ingeniørutdanning i logistikk og har hovedfokus på koblingen mellom teknologi og logistikk. Studiet er en teknisk linje med realfag og som studenter møter man logistikkrettede fag allerede ved første studieår.

 

Logistikkingeniørstudiet ønsker å utdanne studenter som skal dekke markedets økende behov for fagfolk med spesialkompetanse innen logistikk. Våre studenter skal kunne gå inn i de aller fleste ledd i verdikjeden. Tatt i betraktning at utdannelsen er en ingeniørutdannelse, vil studentene opparbeide seg høy teknisk kunnskap, samt administrativ og økonomisk  kompetanse.
Vi er kjent for å være en sosial og engasjert studielinje, og jobber for et tett og godt samarbeid med næringslivet. Vi ønsker å være en studieretning som på best mulig måte forbereder studentene på arbeidslivet, og prøver derfor å få elevene ”ut av lesesalen” og inn i mer praktiske oppgaver.

Eksempler på spesifikke logistikkfag:

  • Miljøriktig, effektiv og sikker distribusjon
  • Datateknikk, kontrakts- og transportrett
  • Prosjektledelse
  • Lean produksjon og kvalitetssikring
  • Operasjonsanalyse
  • Driftslogistikk og risikostyring
  • Innkjøp og forsyningsledelse

 

Mer informasjon om studiet finner du her