Logitas sitt styre består av leder, nestleder, eventansvarlig, økonomiansvarlig, seminaransvarlig, markedsføringsansvarlig, sponsoransvarlig, bedriftspresentasjon- og karrieredagansvarlig og ett styremedlem.

Styret har ansvaret for den daglige driften av linjeforeningen. Eventansvarlig og seminaransvarlig har også sin egen komité for å hjelpe til med arbeidet.

Nytt styre velges i november.