Logitas er linjeforeningen til studiet Logistikkingeniør ved NTNU. Logitas (tidligere Logistikkstudentene og Markedsføringsgruppen) består av omlag 120 medlemmer fordelt på alle tre klassetrinnene, samt et styre med frivillige studenter. Linjeforeningens formål er å skape et godt sosialt samhold blant studenter på studiet, holde en god og aktiv dialog  med skolen for å sikre kvaliteten på studiet og å samarbeide med næringslivet for å sikre at studiet er tilpasset utviklingen som skjer på logistikkfeltet.

Linjeforeningen  byttet navn fra Logistikkstudentene til Logitas januar 2016, samtidig som at HiST gikk inn i en fusjon med NTNU, noe som for markerer en ny tid.

Logitas drives av et styre som består av frivillige og engasjerte studenter, som sammen jobber opp mot tre hovedområder; studentene på logistikkingeniørstudiet, universitetet og næringslivet. Styret arbeider for at Logitas skal være en sosial, engasjert og synlig linjeforening, som skal ta godt vare på sine medlemmer og være et attraktivt tilbud for både studenter og samarbeidspartnere.

En av våre kjerneaktiviteter i løpet av året er seminaret Logistikk for fremtiden, som holdes på høsten hvert år. For oss er det svært viktig å opprettholde et godt samarbeid med næringslivet, samt holde oss oppdatert på utviklingen i dagens samfunn. I samarbeid med NTNU og SINTEF har seminaret med tiden vokst og blitt populært, både blant studenter og næringsliv. For mer informasjon om seminaret, klikk her.

Det sosiale på studiet er også noe linjeforeningen ønsker å ha fokus på. På høsten reiser studentene på studietur utenlands, der vi har både et faglig og sosialt fokus. På nyåret har man tilbud om å bli med på en sosial og morsom tur til Åre. Ellers arrangeres det en rekke mindre arrangementer, som blant annet et Påskeball, der det også er mulighet for at tidligere studenter på linjen skal kunne delta, samt aktiviteter som quiz, filmkvelder, eksamensfester og aktivitetsdager. Faglige arrangementer har vi i form av bedriftsbesøk, som har ofte har veldig stor oppslutning. Ønsker du å lese mer om hvilke arrangementer Event-komiteen har, eller har noen spørsmål angående bedriftsbesøk eller ønsker å se kalenderen vår, klikk her.

 

Vi ønsker å være synlige å engasjerte, og jobber derfor for å drive en aktiv markedsføring av studiet vårt. Vi ønsker å være synlig både på skolen, men også utenfor, og stiller derfor opp på stands, elevkvelder, konferanser, karrieredagen og  arrangerer Logistikk for fremtiden. Vi har en unik kompetanse og ønsker å vise hva vi kan, samtidig som at det er viktig for oss å være oppdatert på både trender og utvikling. Har du spørsmål angående markedsføring, klikk her.

 

Linjeforeningen er hovedsakelig egenfinansiert. Vi jobber ut i fra eget engasjement og får ingen direkte godtgjørelse for dette arbeidet, annet enn en attest, masse erfaring, gode kontakter og godt sosialt samvær.

Logistikkstudentene er Brønnøysundsregistrert med organisasjonsnummer 891 131 372

Har du og din bedrift noe dere lurer på om logistikkingeniør-studentene ved NTNU , enten det er samarbeid om hovedprosjekt, spørsmål angående seminaret eller ren nysgjerrighet, ta gjerne kontakt på styret@logitas.no.