Logistikkstudentene deltok på SmartLog-seminaret 7. mars 2012, som var arrangert av Sintef og SFI Norman. Dette var et endags seminar som tok for seg bruk av informasjonsteknologi ved LEAN-tankegang, og hvordan man kan utnytte IT for å støtte LEAN-prinsippene i moderne produksjonsstyring.

Seminaret ble åpnet av Prof. Jan Ola Strandhagen (NTNU/SINTEF), som presenterte seg selv og dagens foredragsholdere, og fikk tatt en runde rundt i rommet slik at alle fikk presentert seg.Logistikkstudentene utgjorde som alltid en stor del av deltakerene, og var de eneste studentene i tillegg til 2-3 tyske utvekslingsstudenter. Resten av deltakerene var fra diverse store og små logistikkbedrifter (NSB, Trondheim Havn osv.)

Deretter tok Belgiske Prof. Hendrik Van Landeghem fra Ghent University over talerstolen, og presenterte sine tanker og erfaringer rundt «IT Support for lean production» med engasjement og iver, og leverte (etter undertegnedes mening) det beste foredraget den dagen.

Volvo Aero Norge, som produserer bla. motordeler til bla. passasjerfly og jagerfly over, og vi fikk en innføring i deres produksjonssystemer cellestyring, lagt frem av deres representant Leif Andersen. Siste foredrag før lunsj ble lagt frem av Emrah Arica, doktorgradstudent fra NTNU, og omhandlet dynamisk utførelse av produksjon.

NOCA avsluttet lunsjpausen med en gjennomgang av hvordan de takler utfordringen med å ha mange forskjellige produkter og små produksjonsvolum, presentert av Sveinung Ryen, før Daryl Powell avsluttet det hele med en innføring i hvordan man kan bruke ERP-systemer som støtte for PULL-system i produksjonen.