Foto: Jørgen Øyangen

Foto: Jørgen Øyangen

Den 8-10 Februar deltok 6 personer fra Logistikkstudentene på Røroskonferansen. Der fikk vi et innblikk i problemer som kjedemakten står ovenfor med netthandel og infrastruktur. Det var interessant for oss å se en mer praktisk side av hva vi har lært på studiet.
Konferansen ble avsluttet med en festmiddag der leder for logistikkstudentene, Anne Urstrømmen, holdt et kort innlegg.