1. ALLMØTE TIRSDAG 16.10.12 kl 11.00 på S438. Her vil det bli informasjon om linjeforeningen og hvilke stillinger i linjeforeningen som skal besettes av nye studenter.
Alle studenter plikter å delta på allmøte. Kan bli tatt opp noen saker som er felles for linja.

2. Onsdag 24.10 skal det holdes valg av nytt styre i linjeforeningen Logistikkstudentene. Alle som er medlem i linjeforeninga har stemmerett og bør delta på valget.
Det vil også bli holdt en lite generalforsamling for alle medlemmer i linjeforeningen og det skal mulig taes opp noen saker som alle medlemmene må være med å stemme på.
Denne kvelden vil det bli servert pizza til alle medlemmene av linjeforeningen og for å vite hvor mange pizza vi skal skaffe er det viktig for joiner event.

 

Facebook-event: http://www.facebook.com/events/475666755807195/