Åpen dag er gjennomført for Logistikkingeniørene for denne gang, og det var stor pågang gjennom hele dagen. Logistikkstudentene arrangerte stand sammen med lærerne, hvor vi viste frem en PowerPoint-presentasjon, holdt en liten konkurranse og delte ut gjeve troika-premier til de som klarte oppgaven i konkurransen, og en trøstetroika til de som ikke klarte det..

Responsen i år var overraskende stor, og det virker som at Reinertsens foredrag til forkurselevene gjorde at mange ble nysgjerrige på hva logistikk egentlig dreier seg om. Det kan også virke som at vi gjorde et godt inntrykk i år, ettersom flere kommenterte at dette var den første standen hvor man faktisk fikk litt informasjon om studiet, jobbmuligheter og videreutdanning… Dessuten hadde vi også veldig mange elever fra assorterte videregående skoler, både fra nært og fjernt, som også var overraskende interessert i mulighetene for å ta logistikkutdanning
alt i alt tør vi påstå at lærerne (Gry-Lene, Terje, Camilla og Otto), og logistikkstudentene(Martin og Mia) representerte studiet godt, og greide å markedsføre Logistikklinjen på en god måte, sli kat søkertallet kanskje går litt opp igjen til neste år!