Eivind Andre Tønnessen Totland – Leder
Einar Fredrik Barth–Heyerdahl– Nestleder
Erlend Martinus Uv – Kasserer
Andreas Legård Vedeld – Eventsjef
Ingeborg Vik Tobiassen – Seminarkoordinator
Ole Kristian Brettingen – Styremedlem
Hanna Astrid Frisinger – Næringslivkontakt
Erika Adolfsen – Mentor
Simon Karlsen – Faddersjef
Synne Marie Midthaug Nisted – PR sjef