Hvilken master tar du?
Project Management med Industrial Engineering som spesialisering på NTNU i Trondheim.

Når startet du på masteren?
Startet høsten 2018, rett etter bacheloren i logistikkingeniør.

Hva er adgangskravene?
Man må ha 25 studiepoeng i matematikk og 5 studiepoeng i statistikk. Dermed er man nødt til å velge matematikk/fysikk som valgfag 5. semester. I 2019 var poenggrensen 3,6.

Hvor mange er dere i klassen?
Vi er 8 norske og ca. 14 internasjonale studenter. Ganske jevn fordeling mellom gutter og jenter.

Hvilke fag er spesielt relevante fra bacheloren i logistikk?
Prosjektledelse, produksjon- og kvalitetsstyring og innkjøp og forsyningsledelse.

Hvorfor anbefaler du denne masteren?
Den passer veldig godt inn med bacheloren, men det er fremdeles få som går denne kombinasjonen, så man skiller seg litt ut. Det er en internasjonal master, så man blir kjent med ulike kulturer, og man blir god i engelsk. Man går også ut med en sivilingeniørgrad fra NTNU. Videre så vil man ende opp med å jobbe på prosjekter, som betyr at man aldri blir «stuck» med å gjøre det samme hver dag.

Hva med jobbmuligheter?
Det er en veldig fin vei for å jobbe som Management Consultant, men mulighetene er veldig brede.

Les mer om masterstudiet på NTNU sine nettsider her.