Bilde fra en avslutningseremoni hos European Astronaut Centre i Køln etter fase 25 og 26 i den europeiske delen av ISS. På bildet ser vi Paolo Nespoli (Astronaut), Håvard Augdal, Bernardo Patti (ESA ISS Program Manager) og Roland Leuttgens (ESA Mission Director).

Her er Paolo Nespoli (Astronaut), Håvard Augdal, Bernardo Patti (ESA ISS Program Manager) og Roland Leuttgens (ESA Mission Director) fotografert under en avslutningseremoni hos European Astronaut Centre i Køln etter fase 25 og 26 i den europeiske delen av ISS.

Håvard Augdal

Jobber som Logistics Engineer i Bremen, Tyskland for firmaet Astrium Space Transportation.

– Hvordan er en vanlig dag på jobben for deg?

En vanlig dag på jobben innebærer transportplanlegging av fremtidige eksperimenter som skal opp til ISS. Dette går på detaljerte transporter av utstyr mellom de ulike forskningsinstituttene i Europa, men også de noe mer omfattende transportene ut til de ulike oppskytningsstedene i verden.
I tillegg blir det også en del statusmøter og langsiktig planlegging av de fremtidige aktivitetene angående det som skal kjøres i gang og returneres fra romstasjonen.

– Hva med de ekstra spennende dagene på jobb, hvordan utspenner de seg?

Det som er ekstra interessant er at jeg jobber tett opp mot det som skjer på romstasjonen. Så om noe trengs på kort varsel, får jeg som regel vite det ganske raskt slik at jeg kan starte jobben med å finne hvilke oppskytninger som kan brukes, og om det er mulig å integrere utstyret i selve kapselen som skytes opp.
I tillegg må det planlegges hvordan det skal bli levert til oppskytning. Dette krever at jeg jobber tett med både NASA i USA og RSC Energia i Russland.
En annen ting er at jeg deltar på den siste inspeksjonen av utstyret som skytes opp i Russland. For min del går inspeksjonen ut på å sjekke at alt stemmer opp i mot fraktpapirene og sertifikatene som trengs til importen in Russland. Etter at inspeksjonen er ferdig og alt er funnet i orden, forsegles utstyret, og den neste personen som åpner det er en astronaut oppe på romstasjonen.

– Av det du lærte på HiST, hva har du hatt mest bruk for i arbeidslivet? Er det noe du gjerne skulle hatt mer av?

Jobben jeg startet i etter studiet dreide seg om innkjøp, så det var naturligvis det som var mest nyttig. Men i tillegg kom datakunnskapene godt med.
Under studiene kunne jeg gjerne fått mer erfaring fra bedrifter i Trondheim. Dette ville kanskje gjort skillet mellom studie til jobb mindre. Men dette krever selvsagt en del koordinering, samt at bedrifter som er villige til å sette tid til nettopp dette. Til gjengjeld kunne bedriftene fått ulike problemstillinger analysert og prøvd ut. Det høres veldig likt ut som hovedoppgaven, men litt mindre skala.

– Hvorfor skal man velge å studere til Logistikkingeniør ved HiST?

Studiet gir en bred plattform som gir mulighet til å jobbe med flere ulike deler av en bedrift, uansett størrelse på bedrift og bransje. Dette gir utrolig mange muligheter når man skal ut i jobbmarkedet etter endt studie, og man har da bedre mulighet til å finne jobben man ønsker.
Dette gjør også at man kan ha kjennskap til deler av bedriften man ikke jobber med, noe som kan gi mer helhetlig tenkning.