Jon Gunnar Rødset

Global Planner – R&O Ulsteinvik
Rolls-Royce Marine Propulsion

– Hvordan er en vanlig dag på jobben for deg?

Stillingen min er for tiden todelt, og jeg fungerer som global planlegger i tillegg til produksjonsplanlegger for Repair & Overhaul.

Som produksjonsplanlegger går dagen ut på å planlegge alle jobbene som skal gjennom serviceverkstedet. I ettermarkedsbransjen for båt- og riggmotorer er planleggingshorisonten særdeles kort, da havari kan skje når som helst.

Over natta kan plutselig alt som er planlagt bli forkastet, og kabalen må legges på ny. Korte tidsfrister for levering av overhalte motorer gir lite rom for feil.

Global planlegging går ut på koordinering, rapportering og forbedring av planleggingen mellom alle serviceverkstedene til RollsRoyce over hele verden.

– Hva med de ekstra spennende dagene på jobb, hvordan utspenner de seg?

En ekstra spennende dag er passelig hektisk, med nye overhalinger som skal gjøres på kort tid. Både vi som planleggere og reparatørene må virkelig være fleksible for å rekke alt før kontraktsdatoene. At dialogen med reparatørene er på plass er både morsomt og essensielt. Vi sitter derfor ikke bare på kontoret, men er ofte rundt om i verkstedet, noe som gir en variert arbeidsdag.

– Av det du lærte på HiST, hva har du hatt mest bruk for i arbeidslivet? Er det noe du gjerne skulle hatt mer av?

Jeg jobber egentlig ikke direkte opp mot noen av fagene vi hadde, men har hatt nytte av stort sett alle på ett eller annet vis. I jobben har jeg vært innom alt fra driftslogistikk og innkjøp, til transportrett og kvalitetssikring.

Noe jeg har hatt ekstra god nytte av er datakunnskaper, spesielt MS Excel. Fagene Casebasert operasjonsanalyse og Supply Chain Management, i tillegg til Bachelor-oppgaven og egeninteresse er vel det som har sørget for gode ferdigheter i Excel.

I tillegg kunne jeg godt tenkt meg et fag med innføring i maskinfaget. Dermed kunne vi blitt en enda bedre «potet»  Ellers stort sett fornøyd.

Utdanninga gir et godt grunnlag, selve kompetansen kommer under opplæring i bedrift.

– Hvorfor skal man velge å studere til Logistikkingeniør ved HiST?

Studiet valgte jeg fordi det er en solid utdanning i et usedvalig fleksibelt fagfelt; logistikk. Siden logistikk bare blir viktigere og viktigere i alle bedrifter, kan vi velge og vrake i jobber blant alle de store bedriftene innen alle bransjer.