10. November ble årets Logistikk for Fremtiden seminar avholdt med stor suksess. I Trondheim Spektrum møttes studenter fra alle trinn for å høre på fire interessante foredrag fra ulike bedrifter. Fokuset var på hvordan hver enkelt bedrift løste deres logistikk og hvilke kommende problemstillinger bransjen kunne møte, med spesielt fokus på miljø.

Erika, seminarkoordinator, som innleder dagen

Første foredrag ble holdt av Trond Øien fra Bewi som er en ledede europeisk produsent innen emballasje og isolasjonsløsninger. Han fortalte blant annet om deres produksjon av isoporkasser til fisk, hvordan varierende etterspørsel fører til usikkerhet i produksjon og hvordan kunder og samarbeidspartnere satte krav til å ta miljøbevisste valg.

Trond Øien fra Bewi

Neste ut var Viktor Juhasz fra Tine Tunga i Trondheim. Han fortalte om hvordan han gjennom å dele sitt syn på bedre logistikkløsninger jobbet seg opp fra lagerarbeider til stabssjef. Han la stor vekt på hvordan Tine arbeidet med å redusere utslipp og optimere verdikjeden fra henting av melk til ferdig vare i butikk.

Viktor Juhasz fra Tine

Tarald B. Langan fra Posten fortalte om hvordan deres logistikk har endret seg i takt med endret kundebehov. Han snakket om hvordan bedriftens funksjon har gått fra å ha hovedfokus på brev og post til å nå satse på hjemlevering grunnet stor økning i netthandel.

Tarald B. Langan fra Posten

Sist ut var Tommy Løkken fra Equinor som kunne dele hvordan en bransje basert på utslipp nå så på store nye prosjekter med miljø i fokus. Blant annet fortalte han om utbygging av verdens første flytende vindpark Hywind Scotland.

Tommy Løkken fra Equinor
Nydelig lunsj ble også servert

En veldig lærerik og spennende dag!

Takk til alle foredragsholdere og studenter som møtte opp, og ikke minst Erika Adolfsen som sto for planlegging og vellykket gjennomføring.