I dag har Logistikkstudentene vært på besøk hos IKEA, for å få enn innføring i hvordan IKEA inkluderer logistikktankegang gjennom hele verdikjeden, fra produsentens materialanskaffelser til produktet er i hus hos kunden. Vi fikk en liten gjennomgang av IKEA-tankegangen av lagersjef Per Hangerhagen, og deretter tok logistikksjef Geir Oksavik en litt grundigere gjennomgang av hvordan IKEA tenker for å holde kostnader så lave som mulig, og på den måten gi lavest mulig pris for forbrukeren. Til sist fikk vi se hvordan IKEA til enhver tid kan ha alle varer tilgjengelig uten å benytte seg av store mellomlagre, eller andre kostbare bufferløsninger. Til sist fikk vi en liten omvisning på varemottaket og lageret, og fikk se hvordan IKEA Leangen, som et pilotvarehus for resten av kjeden, gjennomfører varemottak, lagring og påfylling i butikken på en trygg, effektiv og billig måte.
Alt i alt kan vi si at vi fikk et veldig interessant foredrag, hvor vi lærte mye og fikk se klare fordeler ved å tenke logistikk gjennom hele verdikjeden.