Luftkrigsskolens logistikkseminar. Foto: Morten Granhaug

27. og 28. februar gikk Luftkrigsskolens logistikkseminar i Trondheim av stabelen. Tradisjonen tro var studentene ved logistikkingeniørlinjen invitert, og representert blant deltakerene.

Høyt rangerte personer innen forsvaret holdt innholdsrike og spennende foredrag, blant annet om beredskapslogistikk og logistikkløsninger i nasjonale og internasjonale operasjoner. Selv om noen av foredragene var preges av interne forsvarsforhold og -sjargong, lyktes Luftkrigsskolen i å skape to dager med lærerike og interessante innblikk. Røde Kors var også tilstede og fortalte om deres logistikkarbeid i kriserammede land. I tillegg til foredragene ble det servert en fantastisk festmiddag, etterfulgt av quiz og sosiale sammenkomster i Luftkrigsskolens egne lokaler.

Vi i Logistikkstudentene vil gjerne takke for to innholdsrike og interessante dager, god mottakelse og for et vel gjennomført logistikkseminar. Vi sees igjen neste år!