Logistikkstudentene drar på LuftLogSem 2012, hos Luftkrigsskolens lokaler på Tyholt. Flere av oss i styret skal avgårde, for å høre foredrag fra:

  • Harald Paulsen(133LV): Logistikkerfaringer fra Seychellene
  • Frank Steder (FFI): Fremtiden og PBL
  • Steffen Evju (FB): Hasteanskaffelser til Intops
  • Vidar Hole (Wilhelmsen Ships Services): Forsvarssamarbeid
  • + mange flere
  • Omfattende barprogram, paneldebatt, nettverksbygging

Påmelding via E-post innen 24. februar.