Etter endt bachelor i logistikk er det flere muligheter for å gå videre på master. Her vil det komme intervjuer med (tidligere) masterstudenter.

Even Haraldstad: Project Management, NTNU

Fredrik Fische: Operations and Supply Chain Management, Aalborg Universitet

Ingrid Møller: Ledelse av Teknologi, NTNU

Her finner du presentasjoner av noen av masterprogrammene du kan velge: