Onsdag 24. oktober ble det som planlagt gjennomført valg av nytt styre og pizzakveld for Logistikkstudentenes medlemmer.

Sammensetningen av det nye styret ble som følger:

Leder: Anne Urstrømmen
Nestleder: Mali
Økonomiansvarlig: Marius
Seminaransvarlig: Marie
Web-ansvarlig: Marius
Sponsoransvarlig: Jørgen
Tur&Event-ansvarlige: Ingrid og Marte
Styremedlemmer:
Ingrid H.
Simen
Bjørnar
Ine