Om logistikkingeniørstudiet ved NTNU

Logistikkingeniørstudiet ved NTNU er en 3-årig bachelorgrad. Studiet er Norges eneste ingeniørutdanning i logistikk og har hovedfokus på koblingen mellom teknologi og logistikk. Allerede første studieår vil studentene møte logistikkrettede fag.

Studiet ønsker å utdanne studenter som skal dekke markedets økende behov for fagfolk med spesialkompetanse innen logistikk. Våre studenter skal kunne gå inn i de aller fleste ledd i verdikjeden. Tatt i betraktning at studiet gir en ingeniørutdannelse, vil studentene opparbeide seg høy teknisk kunnskap, samt økonomisk og administrativt kompetanse.

Vi er kjent for å være en sosialt og engasjert studielinje, og jobber for et tett og godt samarbeid med næringslivet. Vi ønsker å forberede studentene på arbeidslivet, og prøver derfor å få studentene «ut av lesesalen» og inn i mer praktiske oppgaver.

Litt om livet på studiet

Studieåret 2019/2020 ble det tatt opp ca. 50 studenter til studiet. Kjønnsfordelingen varierer litt fra år til år, men ligger på rundt 50% jenter og 50% gutter.

Linjeforeningen vår heter Logitas. De jobber for å knytte studentene sammen på tvers av kull og skape et fellesskap blant studentene. Hvert år drar vi til Åre i januar, og der får du muligheten til å kjøre slalom, dra på afterski og bli bedre kjent med klassekamerater. På høsten drar 2. og 3. klasse på studietur. De siste årene har vi vært i Riga, Amsterdam og Barcelona. Her er det både faglig opplegg og sosiale aktiviteter. I tillegg arrangerer linjeforeningen karrieredag, julebord, bokbyttedag, fadderuke og mye mer.

Sjekk oss ut på instagram!! @logitas_ntnu

Litt om logistikkfagene

TLOG1002 Grunnleggende logistikk, økonomi og systemer
– Undervises 1. semester av Asbjørn Wexsahl
– Gir en innføring i logistikk, lean, økonomi, statistikk, excel, ERP-systemer og generell jus

TLOG1001 Transportlogistikk og miljø
– Undervises 2. semester av Asbjørn Wexsahl
– Ulike typer transport, vareflyt, regelverk, emballering, miljø, grunnleggende mekanikk og beregning av lastsikring

TLOG2001 Prosjektledelse
– Undervises 3. semester av Tore Lauritzen
– Prosjektorganisering, suksessfaktorer, risiko i prosjekter, planlegging, oppfølging, rapportering

TLOG2002 Lean produksjon og kvalitetsstyring
– Undervises 3. semester av Alireza Ashrafian
– Lean verktøy, produksjonsstyring, kvalitetsledelse, lagerstyring, vedlikehold, supply chain management

TLOG2003 Operasjonsanalyse
– Undervises 4. semester av Alireza Ashrafian
– Matematisk modellering, excel, lineærprogrammering, transportproblem, simulering og statistikkanalyse, køteori, prediksjonsmodeller.

TLOG2004 Driftslogistikk og risikoanalyse
– Undervises 4. semester av Tore Lauritzen
– Vedlikehold, risikostyring, levetidsfordelinger, risiko- og pålitelighetsanalyser, pålitelighetsteknikk, reservedelsstyring og -beredskap.

TLOG2005 Innkjøp og forsyningsledelse
– Undervises 4. semester av Asbjørn Wexsahl
– Kjøpsadferd, innkjøpsprosessen, offentlige anskaffelser, leverandørmarkedet, forretningsstrategi, innkjøpsetikk, forsynings- og verdikjeder

Logitas fotballklubb

Linjeforeningen har hatt eget fotballag fra høsten 2020. Vi har både jente- og guttelag, så alle kan delta. Ta gjerne kontakt hvis du er interessert!