top of page

EiT søker læringsassistenter for skoleåret 23/24

Deltidsjobb på NTNU?
EiT søker læringsassistenter for skoleåret 23/24

Er du interessert i en betalt deltidsjobb som er lett forenelig med studenthverdagen og som samtidig gir deg nyttig og yrkesrelevant kompetanse innenfor tverrfaglig samarbeid?

Dette er en unik mulighet til å jobbe for NTNU uten kravet om å ha hatt emnet på forhånd.

NTNU Eksperter i team søker læringsassistenter (LA) for studieåret 2023/2024 i Trondheim!

For mer informasjon og QR-kode til søknadsskjema, trykk på linken: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Eksperter+i+team+-+for+l%C3%A6ringsassistente


Frist: 01.09.23

Skrevet av:
Andreas L. Vedeld
Publisert: 
24. juli 2023 kl. 21:50:07
bottom of page