I 2004 ble det første seminaret; Logistikk for fremtiden arrangert av Logistikkstudentene.