Seminaret 2005 ble avholdt på Lerkendal Stadion 14. september, og hadde over 100 deltagere, både studenter og Næringsliv.

Programmet
08.30-09.00 Registrering, kaffe og te
09.00-09.15 Velkommen, åpning av seminaret.
Ingar Bergh leder for markedsføringsgruppen for logistikkingeniørstudiet ved HiST
09.15-10.00 Refleksjoner og tanker om verdikjeder – Hvor er vi i dag og hva vil fremtiden bringe?- Et forskerperspektiv basert på eksempler og teorier om morgendagens leveranser i verdikjederHeidi C. Dreyer har gjennom flere år forsket på logistikk i verdikjeder i norsk og internasjonalt næringsliv med hovedvekt på å utvikle løsninger som skaper verdikjedeintegrasjon. Hun er professor ved NTNU og seniorforsker i SINTEF.Verdikjeder er etter hvert et modnet konsept i Norge og verden for øvrig selv om det er stor avstand mellom teori og virkelighet når det gjelder hvordan dette praktiseres og hvilke synergier som er realisert. Hva har dette gitt oss av innsikt og erfaringer, og hva tror vi om fremtiden og hvilke logistikkløsninger dette krever?

Refleksjoner over:

  • Dagens og morgendagens produkter og leveranser
  • Verdikjeder og nettverk
  • Logistikk og distribusjonsløsninger
  • Bruken av informasjon, informasjonsdeling og teknologi
  • Holdninger til verdikjedeintegrasjon og konkurransetenkning

Heidi C. Dreyer, SINTEF

10.10-10.55 INTEGRASJON I VERDIKJEDENFrode Reksten er Intendanturutdannet ved Hærens Krigsskole, og har en meget allsidig bakgrunn innen ledelse, logistikk, prosjekt, organisasjon og undervisning.
Han er i dag foreleser ved handelshøyskolen BI og dagelig leder for Condeco.

  • Integrasjonsgrad; Kjøper vs. Selger.
  • Konsekvenser for verdikjeden.
  • Praktisk case.

Frode Reksten, Condeco / BI