I februar 2012 var vi i Logistikkstudentene på studietur til Skottland for å lære litt mer om hvordan logistikken i utlandet fungerer. Der var vi blant annet på en bedrift ved navn Baker Hughes Incorporated (BHI), en logistikkbedrift som hjelper til med å forbedre teknologi og utstyr, redusere kostnader og risiko og øke produktiviteten til bedrifter i olje- og gassbransjen. Bedriften ble dannet i 1987 etter sammenslåingen av Baker International og Hughes Tool Company, begge dannet for over 100 år siden.

Vi var også en tur innom havna i Aberdeen, hvor vi fikk høre om logistikken og hvordan havna her fungerer. Dette er både en av Europas mest moderne havner og en av Storbritannias eldste virksomheter, ettersom det finnes bevis på at havna har blitt brukt siden 5000 år før Kristus(!)

Når vi først var i Skottland tenkte vi også over en eventuell videreutdanning etter endt studietid her i Trondheim, så vi hadde avtalt et besøk hos Heriot-Watt University i Edinburgh. Her fikk vi omvisning på skolen, informasjon om studiene på skolen og litt mer spesifikt hvilke fag de hadde og innholdet av disse. Skolen er veldig internasjonal, og studenter fra hele verden kommer til Skottland for å studere på akkurat denne skolen, ettersom den i tillegg er veldig anerkjent. Vi fikk også informasjon fra en av årets norske studenter om klassemiljøet og vanskeligheten av studiet/fagene. Universitetet har eksistert siden 1821, og har siden 1869 hatt fokus på å inkludere og utdanne kvinner like mye som menn innenfor teknologifag.

Som siste post på studieturen tok vi en tur innom Tullibardine, et whiskydestilleri, hvor vi fikk høre om hvordan malt whisky blir produsert der. Vi fikk en rundtur på destilleriet, og fikk høre om prosessen fra start til slutt på hele whiskylagingsprosessen. Turen avsluttet i smaksprøver på to typer whisky, både med og uten et par dråper vann for å kjenne forskjellen i smaken. Tullibardine distillery har produsert sprit siden 1949, men startet allerede i 1488 med å produsere øl, den gang under kong James IV siden befaling.

Studieturen var veldig interessant, lærerik og relevant for det studiet vi går på, og vi håper på å få oppleve nok en studietur med nye studenter i året som kommer