Logitas sitt styre består av leder, nestleder, eventsjef, kasserer, seminarkoordinator, næringslivskontakt, PR-sjef, faddersjef, styremedlem og en mentor.

Styret har ansvaret for den daglige driften av linjeforeningen. Eventsjef, seminarkoordinator og faddersjef har også sin egen komité for å hjelpe til med arbeidet.

Nytt styre velges i oktober.