Styret for 2016/2017

Styret består av leder Astrid Longva Kvendset, Nestleder Helene Mjøs, Eventansvarlig Ingrid Marie Bager Sundmark, Økomoniansvarlig Christian Ness, Seminaransvarlig Sander Hansen, Markedsføringsansvarlig Julie Amland, Sponsoransvarlig Mari Knutsen, Bedriftpresentasjon- og Karrieredagansvarlig Lovise Marie Gjertsen og Styremedlem Elias Bergquist-Langlo. 

 

 

Astrid Longva Kvendset, Leder

 

Helene Mjøs, Nestleder

 

Ingrid Marie Bager Sundmark, Eventansvarlig

 

Christian Ness, Økonomiansvarlig

 

Sander Z. Hansen, Seminaransvarlig

 

Julie Amland, Markedsføringsansvarlig

 

Lovise Marie Gjertsen, Bedriftpresentasjon- og Karrieredagansvarlig

 

Elias Bergquist-Langlo, Styremedlem