Lisbeth Øyum (seniorforsker ved SINTEF Teknologiledelse) deler sine erfaringer med innføring av teamorganisering i Elkem. Foto: Marius A. HansenFra tid til annen benytter enkelte av studentene ved logistikkingeniørlinjen seg av muligheten til å møte bransjen, bygge nettverk og finne ut hva som opptar menneskene som jobber på feltet. Denne unike muligheten får vi gjennom Norwegian Centres of Expertise: Instrumentation, og i denne artikkelen kan du lese mer om hva det dreier seg om og hvordan du også kan ta del i godene.

HiST er en av bedriftene som deltar i Norwegian Centres of Expertise: Instrumentation hvor undergruppen Supply Chain er dedikert til verdikjedestyring. Dette gir oss som logistikkingeniørstudenter en unik mulighet til å delta på deres arrangementer, for et oppdatert innblikk på hva som rører seg i bransjen.

Forrige arrangement i deres regi var et frokostmøte med temaet «ledelse og medvirkning». Her ble blant annet tema som ledelse og organisasjonsutvikling, kommunikasjon og driftsforståelse, samt organisering av medvirkning gjennomgått. Her deltok et par studenter fra Logistikkstudentene og fikk godt utbytte av det. Agendaen denne gangen var mildt sagt høyaktuell, siden innlevering av eksamensoppgaven i faget Administrativ styring skulle skje samme uke.

Neste arrangement som går av stabelen den 10. april er igjen aktuelt for mange av studentene, spesielt de som skal avlegge eksamen i Produksjonslogistikk denne våren. Temaet for dette frokostmøtet/workshopen er nemlig: Styrk vertkøykassa for lean: problemløsning, datainnsamling og –analyse.

På deres egne nettsider formuleres NCEI Supply Chains fokus slik:

«Effektive og integrerte verdikjeder er en viktig suksessfaktor for teknologibedrifter som skal lykkes i et stadig mer globalt marked. I NCEI har fokusområde Supply Chain fokus på nettopp dette – hva må til for å lykkes med samarbeid i verdikjeder som leverer i markeder med store krav til kvalitet og kundetilpasning?»

Eksempler på konkrete temaområder som opptar NCEI Supply Chain er Lean-produksjon, Supply Chain Management, leverandørsamarbeid, bruk av sporing/RFID, informasjonsdeling og brum av forretningssystemer som ERP (Enterprise Resource Planning)

Besøk lenkene i artikkelen, les NCEI:Supply Chains brosjyre og meld deg gjerne på om du finner noe interessant. Under «bedrift» i påmeldingsskjemaet fyller du ut «HiST Student: Logistikkingeniør». Husk at du som deltaker er logistikkingeniørstudentenes ansikt utad mot bransjen, så møt opp og vær engasjert. Påmeldingen bør anses som bindende.

Marius A. Hansen – for Logistikkstudentene