top of page

AVVIK

Takk for at du sier ifra!

Noe av det viktigste vi kan gjøre for at alle i Logitas kan føle seg trygge, er å si ifra når ting ikke er som det skal. Dette kan være knyttet til sosiale utfordringer, helse, miljø eller sikkerhet. Uansett om det dreier seg om en stor eller liten utfordring, er det bedre å si ifra en gang for mye enn en gang for lite. Ved å melde fra om utfordringer tidlig, blir det mye lettere å håndtere situasjonen. Hvis det har skjedd en uønsket hendelse i forbindelse med Logitas, er det viktig at vi får vite om det, slik at vi kan forhindre gjentakelse.

 

I skjemaet nedenfor kan du melde inn avvik som du har opplevd eller observert i Logitas. Dette kan være hendelser, nesten-hendelser eller bekymringer for deg selv eller andre. Du kan velge å være anonym, eller skrive inn navn og kontaktinformasjon slik at et styremedlem som Ola Nordmann kan følge opp avviket.

 

Styremedlemmet sitter i hovedstyret til Logitas og har ansvar for oppfølging av varslingssaker og avvik. Styremedlemmet kan ikke videreformidle informasjon om varslingssaker uten samtykke fra innsenderen, med mindre det er fare for egen eller andres sikkerhet eller fysiske og psykiske helse.

 

I tillegg kan du varsle NTNU sentralt og lese mer om deres varslingsrutiner ved å trykke på knappen nedenfor.

bottom of page