top of page
Logitas medlemmer

OM LOGITAS

LOGITAS er linjeforeningen for studenter ved Logistikkingeniør-studiet på NTNU i Trondheim. Foreningen arbeider med å gjøre logistikkstudentenes hverdag bedre gjennom sosiale arrangementer i tillegg til å kjempe for studentenes interesser.

 

Fadderperioden på høsten er det første nye studenter møter når de kommer til Trondheim, og det er også det største arrangementet Logitas har i løpet av skoleåret. Utover dette arrangeres det ulike arrangementer gjennom undergruppene i foreningen. Blant annet ble LogiTur opprettet i 2022 for å øke studentenes kjennskap til den fine naturen i og rundt Trondheim. Av akademiske aktiviteter har vi tradisjon for å arrangere studietur til utlandet, og seminaret "Logistikk for fremtiden" en gang per skoleår.

 

Logitas er drevet av frivillige logistikkstudenter som velges inn på den årlige generalforsamlingen i okt/nov, samt andre logistikkstudenter som ønsker å engasjere seg.

Dersom du ønsker å finne ut mer kan du følge de fine knappene nedenfor!

bottom of page