top of page

Personvernserklæring
for logitas.no

Sist oppdatert: [04.03.2024]

1. Generelt

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Logitas henter inn og bruker personlig data om brukere av Logitas sine tjenester. Logitas er databehandlingsanvsarlig for din bruk av Logitas sine tjenester og kan kontaktes på techkom@logitas.no. Denne personvernserklæringen har ikke til hensikt å begrense dine lovbestemte personvernsrettigheter.

2. Rettslig grunnlag for prosessering av data

Ved å godkjenne denne personvernerklæringen gir du Logitas rett til å prosessere personlige data som beskrevet videre. Logitas har ikke til hensikt å prosessere spesielle kategorier av data som etnisk bakgrunn, politiske ståsted, religion, medlemsskap i fagforening, genetiske data, biometriske data for å identifisere personer, helseopplysninger eller opplysninger om seksuell legning.

3. Hvordan og hvilke personlige data som blir samlet gjennom din bruk av Logitas sine tjenester

Logitas kan samler inn personlige data:

 1. gjennom din opprettelse og endring av brukerprofil på dette nettstedet.

 2. ved å monitorere din bruk av tjenestene på dette nettstedet.

Logitas benytter seg også av tredjepartstjenester. Bruk av disse utføres i henhold til tredjepartstjenestene sine respektive vilkår. Per nåværende tidspunkt benytter Logitas seg av følgende tredjepartstjenester:

Ved å registrere en bruker hos Logitas, gir du Logitas lov til å prosessere følgende av dine personlige data:

 • Navn

 • Feide-brukernavn

 • E-postadresse

 • Allergier

 • Fødselsdato

 • Studiekull

 • Deltakelse på arrangementer

 • Dato for siste innlogging

 • Sist brukte IP-adresse

4. Hensikt for prosessering av data

Logitas vil prosessere nevnt informasjon for å:

 1. gi tilgang til Logitas sine tjenester

 2. forbedre Logitas sine tjenester

 3. utføre våre lovpålagte forpliktelser overfor deg som datasubjekt

5. Oppbevaringsperiode

Logitas sletter din personlige informasjon idet du sletter din brukerprofil. Dette gjøres ved å ta kontakt på techkom@logitas.no.

6. Hvor data blir prosessert

Logitas benytter seg av prosessorer utenfor Norge. Underleverandørens prosessering av data på vegne av Logitas skjer i henhold til følgende vilkår:

https://www.wix.com/about/privacy-dpa-users

7. Videreformidling av personlige data

Logitas vil ikke dele dine personlige data med tredjepart med mindre:

 1. dette er lovpålagt, eller

 2. du som bruker har godtatt dette eksplisitt

8. Dine rettigheter som datasubjekt

Rett til tilgang til og rett til sletting av personlige data

Ved forespørsel vil Logitas gi deg tilgang til dine personlige data Logitas har lagret om deg med mindre disse dataene er tilgjengelig for deg på andre måter.

Hvis personlige data er feil eller misvisende, kan du be om at dataene blir rettet eller slettet. Som registrert bruker kan du få tilgang til, rette og fjerne dine personlige data gjennom Logitas.

Rettigheter i forbindelse med videreformidling

I alle tilfeller hvor Logitas får lov til å videreformidle personlige data til en tredjepart, vil det bli forsikret om at personen som får tilgang til dataene gir deg samme rettigheter som er presentert i dette dokumentet hva angår prosessering av slike data.

Rett til datatilgjengelighet

Du har rett til å motta dine personlige data som du har oppgitt til Logitas på et strukturert og lesbart format og har rett til å videreformidle disse dataene til en annen aktør uten Logitas' innblanding.

Rett til å klage til tilsynsmyndigheter

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet dersom du mener at prosesseringen av dine data er i strid med dine rettigheter.

Kontaktinformasjon

Alle forespørsler angående de overnevnte rettigheter kan sendes til techkom@logitas.no

9. Endring av personvernserklæring

Logitas forbeholder seg retten til å oppdatere denne personvernserklæringen ved behov. Eventuelle endringer vil bli kunngjort på denne siden, og den reviderte versjonen vil gjelde med umiddelbar virkning.

bottom of page