top of page
construction worker digging for error code.jpg

Lotusens Orden

Lotusens Orden består av de medlemmer som har gjort seg verdige å utnevnes til Riddere av Lotusens orden og Æresmedlem av Ridderens Orden. Ridderskap går medlemmer av Logitas linjeforening som har utmerket seg i sitt arbeid for linjeforeningen internt, mens Æresmedlemskap går til personer tilknyttet linjeforeningen som på andre måter har utmerket seg i sitt arbeid for studieprogrammet Logistikkingeniør. Kandidaten må ha vist ekstraordinært engasjement og initiativ, samt stor glede av å ytre foreningens formål og verdier.

Daglig drift av ordenen forblir en gåte, overlatt til Vokterne av Lotusens Orden. En løst sammensatt 'kult', deres identitet skjuler seg i skyggene, med kun åtte aktive medlemmer, ett for hvert årskull, men hvem de er forblir en hemmelighet som ingen kan avdekke.

Vokterne står fritt til å utføre høyst tre utnevnelser hvert år. Ingen styremedlemmer fra Logitas Hovedstyre kan sitte i rådet og vokterne tar selv inn nye medlemmer når det finnes nødvendig.

Alle medlemmer av Logitas kan nominere kandidater til utnevnelsen her.

Ønsker du å ta opp noe direkte med Vokterne kan de nås på e-post via valo@logitas.no

2024

Eivind Andre “Tottis” Tønnessen Totland

Avgangsår:

2023

Vedkommende har vist ekstraordinært engasjement og lidenskap for Logitas gjennom sin studietid. Han har gjennom sine verv vært en samlende kraft, og skal ha mye av æren for den inkluderende kulturen som en opplever på studiet. Hjertet hans er fylt av kjærlighet til de rundt seg, noe som har gjort han til en legende både internt og utad. Takket være hans bidrag er Logitas blitt en høyt respektert linjeforening på NTNU, og han blir fortsatt etterspurt i eksterne sammenhenger når Logitas blir nevnt.

Erika “Solstråle” Adolfsen

Avgangsår:

2022

Vedkommende har gjennom sitt engasjement i Logitas besittet flere sentrale stillinger, og har hevet nivået flere hakk på alle prosjektene hun har vært involvert i. I tillegg har hun vært en god samarbeidspartner, og har vært en trygg person å lene seg på for veldig mange i foreningen - et tvers igjennom godt forbilde. Vedkommende møter alle hun støter på med et smil, og var foreningens første til å sitte tre perioder i styret.

Thea "Pioneer" Tronsaune

Avgangsår:

2022

Kandidaten som på mange måter kan kalles grunnsteinen i dagens Logitas har gjennom sin tid på studiet vist sterkt lederskap og evne til å navigere gjennom usikre tider i samfunnet. Hun blåste liv i linjeforeningens sosiale tilbud, og var blant annet sentral i etableringen av Logitas FC Damer. I tillegg gikk hun i bresjen for at linjeforeningen skulle få et solid fotfeste på nytt campus etter flyttingen fra Kalvskinnet. Dette resulterte i det kjære rommet som vi i dag kaller “Gemba”.

Ole Kristian "Ja mann!" Brettingen

Avgangsår:

2023

Vedkommende har vist seg å være en utrolig verdifull bidragsyter i løpet av sin tid på studiet. Som fadderansvarlig under COVID-19-pandemien gjorde vedkommende en ekstraordinær innsats for å planlegge en vellykket fadderuke, tross utfordringene med restriksjoner og behovet for å ivareta deltakernes helse. Vedkommende har også vært en uunnværlig ressurs gjennom resten av sin studietid, alltid villig til å hjelpe og gi veloverveide råd. Vedkommende er sannsynligvis den som har bidratt i flest komiteer i foreningen uten at det står noe sted, og har vist seg å være en genuin forkjemper for samholdet i Logitas.

Einar Fredrik "Drivkraft" Barth-Heyerdahl

Avgangsår:

2023

Vedkommende har gjennom sine to styreperioder vist seg å være en uvurderlig ressurs for Logitas. Han har vært sentral i å styrke foreningens interne kultur ved å blant annet være med på etableringen av Logitur. Samtidig har han vært en brobygger mot næringsliv og andre organisasjoner på NTNU gjennom sitt utrettelige engasjement for logistikk, innovasjon og fest, og har for alvor satt Logitas på gløs-kartet.

bottom of page