top of page

Høstens velferdsmidler er åpnet!

Vil du finne på noe sosialt med klassen?
Høstens velferdsmidler er åpnet!

Fakultet for Økonomi (ØK) har tildelt Studentrådet velferdsmidler med mål om å styrke studentvelferden på fakultetet. Pengene skal dekke tiltak på alle ØK sine campuser og studieområder. Studentrådet åpner derfor for muligheten til å søke om støtte til gjennomføring av velferdstiltak initiert av studentene.


Søk her før 28.09.23:

https://www.ok-studentrad.no/velferdsmidler

Skrevet av:
Andreas L. Vedeld
Publisert: 
25. september 2023 kl. 18:49:39
bottom of page